İletişim Bilgileri

Barış İnşaat Emlak Kuyumculuk Müteahhitlik Gıda Tarım ve Hayv. Ltd. Şti.

  • Yetkili Kişi: Erdoğan BARIŞ
  • Telefon numarası: +90 (538) 947-96-53
  • +90 (216) 324-10-75
  • +90 (216) 470-80-67
  • MSN: info@barisinsaatim.com.tr
  • Skype: barisinsaatim
  • Adres: Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:57/61 Barış Apartmanı B Blok Daire:2/2, Ataşehir, İstanbul, 34704, Türkiye

Çalışma Saatleri

Temsilciliklerimiz

Sitedeki güncellemeler
Haberler

Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 3.BÖLÜM

16.04.2013 00:00
Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 3. BÖLÜM
Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 3. BÖLÜM

3-) Sözleşmenin feshi halindeki talepleri: Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Fesihle birlikte arsa sahibinden sözleşmenin yerine getirilmemesi sebebiyle uğradığı menŞ zararını ve yaptığı iş bedelini ister.

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 1.Bölüm

23.03.2013 21:21
İstanbul İmar Yönetmeliği 1. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 1. Bölüm

AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,İmar planları ve mevzuat hükümleri ile sosyal ve teknik altyapı,fen sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.

metnin tümü


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 4. Bölüm

22.04.2013 22:05
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 4. Bölüm
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 4. Bölüm

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 4. BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yapı Ruhsatı İşleri Yapı ruhsatı işleri Madde 57 - (Değişik madde: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/12. md.;Değişik madde: 19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/4.mad.;Değişik madde: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md. Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 2.Bölüm

23.03.2013 21:22
İstanbul İmar Yönetmeliği 2. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 2. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 2. Bölüm

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 3.Bölüm

23.03.2013 21:23
İstanbul İmar Yönetmeliği 3. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 3. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 3. Bölüm

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 4.Bölüm

23.03.2013 21:24
İstanbul İmar Yönetmeliği 4. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 4. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 4. Bölüm

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 5.Bölüm

23.03.2013 21:25
İstanbul İmar Yönetmeliği 5. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 5. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 5. Bölüm

metnin tümü


Emlakçı El Kitabı 1. Bölüm

05.04.2013 21:08
Emlakçı El Kitabı 1. Bölüm
Emlakçı El Kitabı 1. Bölüm

EMLAKÇILIK REHBERİ Emlakçılık Nedir ? Kimler Emlakçılık Yapabilir? Emlak komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direk bir yasa ve düzenleme Türk Hukuk sisteminde mevcut değildir. Türk Ticaret Kanunun 12 maddesinin 12 bendi ile ticaret sicili nizamnamesinin 14 maddesi Tellallık, komisyonculuk, ve sair tavassut (Aracılık) işlerini yapmak üzere kurulan müesseselere Ticarethane bunları işletenleri de Tacir olarak kabul etmiştir.

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 6.Bölüm

23.03.2013 21:26
İstanbul İmar Yönetmeliği 6. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 6. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 6. Bölüm

metnin tümü


Emlakçı El Kitabı 2. Bölüm

05.04.2013 21:08
Emlakçı El Kitabı 2. Bölüm
Emlakçı El Kitabı 2. Bölüm

Çekme kat imar affına girebilir mi? Kat mülkiyetinde kaçak olarak yapılan inşaatın, imar affı yasasına göre tescil edilebilmesi için yapılan ilavenin bağımsız bölüm niteliğinde olması ve önceden verilmiş bir arsa payının bulunması gereklidir. Bu niteliklerden uzak, çekme katın genişletilmesi şeklindeki ilave için hükmen tescil söz konusu olamaz. Çekme katın tam kata çevrilmesi kat maliklerinin ittifakı ile mümkündür

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 7.Bölüm

22.03.2013 21:27
İstanbul İmar Yönetmeliği 7. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 7. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 7. Bölüm

metnin tümü


Sık Karşılaşılan Emlak Sorunları ve Çözümleri

05.04.2013 21:09
Sık Karşılaşılan Emlak Sorunları ve Çözümleri
Sık Karşılaşılan Emlak Sorunları ve Çözümleri

1- Satın aldığınız emlak ta kiracı varsa yapılabilecek şey nedir? Gayrimenkulun sahibi, mülkü tamamen ya da kısmen, kendisi ya da eşi veya çocukları için bir işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, iktisaptan sonraki 6 ay içinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur.

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 8.Bölüm

23.03.2013 21:28
İstanbul İmar Yönetmeliği 8. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 8. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 8. Bölüm

metnin tümü


İstanbul İmar Yönetmeliği 9.Bölüm

23.03.2013 21:29
İstanbul İmar Yönetmeliği 9. Bölüm
İstanbul İmar Yönetmeliği 9. Bölüm

İstanbul İmar Yönetmeliği 9. Bölüm

metnin tümü


Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 1.BÖLÜM

16.04.2013 17:19
Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 1. BÖLÜM
Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 1. BÖLÜM

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi iki taraflı karma bir akittir. Bu sözleşme ile taraflardan arsa sahibi, arsasını yüklenici diğer tarafa inşaat yapılmaya elverişli bir şekilde teslim etme ve inşaat süresince sözleşme uyarınca kendisine düşen yükümlülüklerini yerine getirme borcu altındadır.

metnin tümü


Yeni İmar Yasa Taslağı

23.03.2013 21:36
Yeni İmar Yasa Taslağı
Yeni İmar Yasa Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalıştığı İmar Yasa Taslağı'nı tamamladı.

metnin tümü


İstanbul’da Değeri Hızla Artan Araziler

23.03.2013 21:55
İstanbul’da Değeri Hızla Artan Araziler
İstanbul’da Değeri Hızla Artan Araziler

İstanbul’da herkesin arazi peşinde olduğu bölgeler belirlendi İşte İstanbul’da herkesin arazi peşinde olduğu bölgeler

metnin tümü


İNŞAAT PROSEDÜRLERİ

15.04.2013 19:05
İnşaat Prosedürleri
İnşaat Prosedürleri

İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız size danışmanlık hizmeti verebilir.

metnin tümü


10 Bin Lira Maaşlı Mühendisler Aranıyor

23.03.2013 00:00
10 bin lira maaşlı mühendisler aranıyor
10 bin lira maaşlı mühendisler aranıyor

"İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile gerçekleştirecekleri işbirliği ve sertifika programlarıyla öncelikle yönetici mühendis ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten, Gürsan Teknik Genel Müdürü Sadi Yalçın ; bu şekilde çalışacak mühendislerin aylık maaşlarının yapacakları işe göre 3 bin-10 bin lira arasında değişeceğini bildirdi.

metnin tümü


Bir İnşaata Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

15.04.2013 00:00
Bir İnşaata Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler
Bir İnşaata Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

Bir İnşaata Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler Yapı Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler: • İmar durumu belgesi • Tapu sureti • Çap sureti • Ruhsat dilekçesi • Yola terk var ise terkli tapu sureti • Aplikasyon krokisi • 5 adet Mimari proje...

metnin tümü


Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 2.BÖLÜM

16.04.2013 17:21
Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 2. BÖLÜM
Yargıtay Kararları Işığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 2. BÖLÜM

4-) MÜTEAHHİDE AİT TAPULARIN NE ZAMAN VERİLECEĞİ: Sözleşmede mutlaka yer alması gereken önemli bir konu da budur. Bu hususun her iki tarafın çıkarlarına uygun olarak düzenlenmesi önem taşır.

metnin tümü


İşte dünyanın en pahalı 10 evi! 1 tanesi İstanbul'da...

25.04.2013 01:00
Updown Sarayı Windlesham, Surrey
Updown Sarayı Windlesham, Surrey

138 milyon dolar Updown Sarayı Windlesham, Surrey Buckingham Sarayı'ndan daha büyük 103 odalı, 58 hektarlık bahçesi ile dünyanın ev pahalı evi...

metnin tümü

25.04.2013 01:00
Cote d’Azur, Fransa
Cote d’Azur, Fransa
25.04.2013 01:00 Erbilgin Yalısı

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1. Bölüm

22.04.2013 21:59
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1. Bölüm
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1. Bölüm

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Madde 1 - (Değişik madde: 19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanıla rak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda uygulanır. Madde 2 - (Değişik fıkra: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/1. md.) Tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç, bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlar, imar planlarında a

metnin tümü


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 5.Bölüm

22.04.2013 22:06
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 5.Bölüm
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 5.Bölüm

Yapı Kullanma İzni Madde 64 - (Değişik fıkra: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/15. md;Değişik fıkra: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./4. md.) Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten izin alınması zorunludur.

metnin tümü


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 2. Bölüm

22.04.2013 00:00
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 2. Bölüm
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 2. Bölüm

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 2. BÖLÜM Parsellerde Yapılanma Şartları Madde 24 - Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip Tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez

metnin tümü


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 3. Bölüm

22.04.2013 22:04
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 3. Bölüm
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 3. Bölüm

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3. BÖLÜM Pencereler Madde 40 - (Değişik madde: 13/07/2000 - 24108 Sayılı R.G. Yön/8. md.) Pencere boşluklarının belirlenmesinde, 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği" hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur.

metnin tümü


Kaks ve Taks nedir?

20.09.2014 00:00
Taks ve Kaks  nedir?
Taks ve Kaks nedir?

KAKS ( Kat Alan Kat Sayısı ) (Emsal)= 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında değişen bir sayıdır. Arsa alanını bu katsayı ile çarparsanız bina toplam kapalı alanını hesap edersiniz.

metnin tümü


Yapı Denetim Şirketi Kuruluşu

14.03.2015 00:00
Yapı Denetim Şirketi Nasıl Kurulur
Yapı Denetim Şirketi Nasıl Kurulur

Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi ifade eder.

metnin tümü


Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

28.03.2015 00:00
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir. Kira yardımı aylık 680 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.

metnin tümü